Els llums del nostre menjador principal estan elaborats per infinitelights-design.com de la seva col·lecció “Tempesta Gloria” pel canvi climàtic, són troncs reutilitzats poèticament, suspesos en el sostre del restaurant, provinents de platges de Barcelona assotades per la tempesta, donant-li veu a través del disseny a les historia de cada peça, per no parlar dels llums amb cèrcols de barril, recepció i barray altres peces interessants.

Els llums del nostre menjador principal estan elaborats per infinitelights-design.com de la seva col·lecció “Tempesta Gloria” pel canvi climàtic, són troncs reutilitzats poèticament, suspesos en el sostre del restaurant, provinents de platges de Barcelona assotades per la tempesta, donant-li veu a través del disseny a les historia de cada peça, per no parlar dels llums amb cèrcols de barril, recepció i barray altres peces interessants.

Els llums del nostre menjador principal estan elaborats per infinitelights-design.com de la seva col·lecció “Tempesta Gloria” pel canvi climàtic, són troncs reutilitzats poèticament, suspesos en el sostre del restaurant, provinents de platges de Barcelona assotades per la tempesta, donant-li veu a través del disseny a les historia de cada peça, per no parlar dels llums amb cèrcols de barril, recepció i barray altres peces interessants.

Els quadres que s’exposen en Green Leka són part de la col·lecció de 8bocas.art, el projecte artístic de MICROMÓN. Tot va començar amb la creació de cinc petits quadres a partir de retalls de diferents tipus de fusta que els dissenyadors conservaven en el seu taller. Després li va seguir el de les algues, i finalment el de les Tres Castanyes, que va trigar més a aparèixer ja que les peces havien de ser de major grandària. El conjunt, “El Suc de la Vida”, es considera un procés inacabat… Artist: Ana G Claver.

Els quadres que s’exposen en Green Leka són part de la col·lecció de 8bocas.art, eel projecte artístic de MICROMÓN. Tot va començar amb la creació de cinc petits quadres a partir de retalls de diferents tipus de fusta que els dissenyadors conservaven en el seu taller. Després li va seguir el de les algues, i finalment el de les Tres Castanyes, que va trigar més a aparèixer ja que les peces havien de ser de major grandària. El conjunt, “El Suc de la Vida”, es considera un procés inacabat… Artist: Ana G Claver.

Els quadres que s’exposen en Green Leka són part de la col·lecció de 8bocas.art, el projecte artístic de MICROMÓN. Tot va començar amb la creació de cinc petits quadres a partir de retalls de diferents tipus de fusta que els dissenyadors conservaven en el seu taller. Després li va seguir el de les algues, i finalment el de les Tres Castanyes, que va trigar més a aparèixer ja que les peces havien de ser de major grandària. El conjunt, “El Suc de la Vida”, es considera un procés inacabat… Artist: Ana G Claver.